Какво се случва с Вашите гуми след употребата им?

Гумите не трябва да бъдат давани за депониране. Съществуват различни възможности за оползотворяване на използваните гуми и  много страни  разполагат с методи за  рециклирането им. Практическото осъщестяване на рециклирането варира в различните държави.

Вносители и производители осъществяващи рециклиранеБелгия, Чехия, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция 
Производители които плащат специфичен данък на държавата за да организира рециклиранетоДания, Латвия и Словакия
Всеки оператор може да реши как да осъществи рециклирането в  нормативно регламентирани рамкиАвстрия, Германия, Ирландия, Швейцария и Великобритания

Дайте на Вашите износени гуми нов живот

Излезлите от употреба гуми са вече безполезни, но въпреки това, животът им продължава в различните приложения след рециклиране. Вашите стари гуми могат да продължат да Ви служат като свързващо вещество в асфалта под чисто новите Ви гуми Nokian или да защитят дома Ви от шума на магистралата под формата на шумоизолираща стена и много други.

Жизнен цикъл на гумите

Жизненият цикъл се определя от различните етапи, в които продуктът е бил от производството до излизането му от употреба, с други думи от суровината до отпадъците. Жизненият цикъл на гумата започва от каучуковото дърво в южното полукълбо, напр., Индонезия или Тайланд. Жизненият цикъл обхваща производството на суровини и продукти, съхранение, и много етапи на транспорт. Действителният жизнен цикъл на гумата свършва, когато гумата е преработена и влезе в употреба например, при производството на асфалт.

Жизненият цикъл, може да бъде приблизително разделен на четири части:

  1. Поръчки и производството на базови продукти като суровини и енергия.
  2. Производство на гуми
  3. Използване на гумите
  4. Оползотворяване на използваните гуми

Повечето въздействия върху околната среда от гумата се генерират по време на нейното използване. Най-важното влияние от употребата им е разхода на гориво на автомобила. Потреблението може да бъде намалено чрез намаляване теглото и съпротивлението при търкаляне на гумите, следователно намаляване на вредните емисиите и отделянето на парникови газове. Въпреки това, най-важният фактор, който влияе на нивото на отработените емисии е стила на шофиране на водача. Икономичното шофиране може да доведе до 10-20% икономии в разхода на гориво.

Осигурете максимален пробег
Посъветвайте се с Вашия продавач на гуми за инструкции за рецилкиране!