Какво се случва с Вашите гуми след употребата им?

Какво да правя със старите си гуми?

Търговците на гуми трябва да приемат стари гуми безвъзмездно. По закон те са длъжни да приемат разумно количество стари, изведени от експлоатация гуми, еквивалентно на количеството нови гуми, продадени на потребителите. Потребителите трябва да предадат гумите, които не се използват, на дилъра или в приемен пункт, организиран от дилъра на гуми.
 
Разходите за рециклиране на гуми се финансират от таксата за рециклиране, която се добавя към цената на новите гуми. Таксата за рециклиране зависи от типа на гумите.
 
Гумите не бива да се извозват на сметище. Има няколко възможности за повторна употреба и рециклиране, които варират във всяка държава.

Вносители и производители, които осъществят рециклиранеБелгия, Чешката република, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция
Производителите плащат данък на местните власти, които поемат отговорност за рециклиранетоДания, Латвия, Словакия
Законодателството определя целите, а субектите сами решават как да рециклират гумитеАвстрия, Германия, Ирландия, Швейцария, Великобритания

Жизнен цикъл на гумите и рециклираме

Жизненият цикъл обхваща различните етапи, през които минава продуктът – производство, употреба и рециклиране. Жизненият цикъл на гумата започва от каучуковото дърво в Южното полукълбо, например в Индонезия или Тайланд. Той включва производството на суровини и продукти, тяхното съхранение и многократно транспортиране. Действителният жизнен цикъл на гумата приключва, когато например гумата бъде смляна и използвана като строителен материал.

Жизненият цикъл може да бъде приблизително разделен на четири части:

  1. Покупка и производство на базови продукти като суровини и енергия.
  2. Производство на гумите.
  3. Използване на гумите.
  4. Оползотворяване на използваните гуми.

Повечето въздействия върху околната среда от гумата се генерират по време на нейното използване. Най-важният фактор е разходът на гориво на автомобила. Консумацията на гориво може да бъде снижена чрез намаляване на теглото и съпротивлението при търкаляне на гумите, като съответно се снижават вредните емисии и отделянето на парникови газове. Въпреки това, най-важният фактор, който влияе на нивото на вредните емисии, е стилът на шофиране на водача. Икономичното шофиране може да доведе до 10-20% икономии в разхода на гориво.