Правилно съхранение

varastointi.jpg

Правилното съхранение може да намали стареенето на гумите

 1. Температура
  Температурата в складовото помещение трябва да бъде под 77 ºF за предпочитане е да е тъмно и под 59 ºF. Качествата на гумите могат да се променят, което да се отрази на жизнения цикъл на гумите, ако температурата е над 77 ºF или под 32 ºF. Съхранението на хладно няма неблагоприятно въздействие върху продукти от гума.
 2. Влага
  Изключително влажните условия трябва да се избягват. Влажността в складовото помещение не трябва да бъде толкова висока, че да се образува конденз върху гумите. Гумите не трябва да се съхраняват при условия, при които са изложени на дъжд, измокряне и т.н.
 3. Светлина
  Гумите трябва да се предпазват от светлина, особено от директна слънчева светлина и интензивна изкуствена светлина с високо съдържение на ултравиолетови лъчи.
 4. Кислород и озон
  Озонът оказва лош ефект върху гумите. Складовото помещение не трябва да има никакво оборудване, произвеждащо озон като флуоресцентни лампи или лампи, изпаряващи живак, високоволтово електрическо оборудване, електрически двигатели или друго електрическо оборудване, което може да генерира искри или изтичане на електричество.
 5. Деформация
  Ако е възможно, гумите да се съхраняват в тяхното натурално състоание, така че да не са под натиск, налягане или усукване. Сериозните деформации след дълъг срок на съхранение, могат да се пръснат при налягане.
 6. Разтворители, масла, греси, топлина
  Гумите трябва да се предпазват от какъвто и да е контакт с разтворители, масла или греси дори за кратко време. Гумите трябва освен това да се предпазват от силни излъчватели на светлина или електрически вериги.
 7. Боравене с гумите
  Когато се борави с гуми в складовото помещение никога не ги изпускайте от повече от 4.9 стъпки. Гумите могат да нарушат структурата на нишките си. Типично последствие може да е прекъсната нишка. Ако откриете гума с прекъсната нишка, не Ви препоръчваме да я монтирате на джанта.