Проверете износването на гумата

Profiltiefe.jpg

Шофьорите имат склонността да надценяват състоянието на техните зимни гуми. За да се избегне неточната визуална преценка, Nokian Tyres са разработили DSI (Driving Safety Indicator) – индикатор за безопасно шофиране, който точно представя остатъчната дълбочина на грайфера. Системата DSI отразява дълбочината на грайфера в милиметри. Цифрите ясно показват дали гумите са безопасни за шофиране и колко грайфер е останал на гумите.
 
Ако шиповете са хлабаво забити в грайфера, сцеплението на гумата е силно намалено. Ако шиповете се клатят, те няма да се захващат здраво за леда и гумата няма да се има добро поведение на киша и сняг. Ако много от шиповете са паднали неравномерно от различните гуми, тяхното сцепление може да бъде опасно ниско. Количеството на шиповете, монтирани на гумите не трябва да се различават с повече от 25%.