Значение на сравнителните тестове

  • Когато избирате гума, винаги избирайте такава, която е възможно най-подходяща за начина, по който ще я използвате.
  • Професионално разработените, независими сравнителни тестове ви дават достоверна обща представа за всички най-важни характеристики на гумата 
  • Сравнителните тестове на автомобилните списания използват много повече критерии за тестване (новият модел за класификация обхваща 3, а тестовете на гуми – 10 характеристики) 
  • Собствената програма за тестове на Nokian Tyres се състои от над 300 стандартизирани теста за гумите