Акумулатори

Vianor ще даде сила на вашето пътуване!

Обикновено се сещаме за акумулатора едва когато автомобилът откаже да запали. Когато имате нужда от мощност, потърсете професионална помощ от Vianor. Продуктовата гама на Vianor включва най-често използваните типове акумулатори, а с висококачествен акумулатор, например Varta, вашият автомобил ще запалва винаги, дори и при ниски температури. Изборът на акумулатор се определя предимно от начина на използване, а цената върви ръка за ръка с качеството.

Монтаж на акумулатор

Акумулаторът на автомобила обикновено не изисква кой знае каква поддръжка, но можете да удължите живота му, като поддържате външните му повърхности чисти и проверявате редовно нивото на електролита. Когато акумулаторът не се използва, той трябва да се съхранява на сухо и хладно място с температура, не по-висока от стайната. Акумулаторът обаче трябва да се зарежда докрай на всеки шест месеца, за да може да се постави в автомобила, когато е необходимо. Когато зареждате акумулатора, първо разкачете отрицателния заземен полюс, а след това – и положителния кабел. Преди да продължите, се уверете, че кабелите не са свързани към клемите. След това свалете задържащите скоби на акумулатора и го повдигнете изключително внимателно. Ако се разлее електролит, измийте разлятото с много вода. Проверете напрежението на новия акумулатор, преди да го поставите и монтирате. След като акумулаторът е на мястото си, можете да свържете кабелите – първо положителния кабел, а след това и отрицателния. И накрая, завъртете ключа на запалването, за да се уверите, че новият акумулатор работи.

Акумулаторите са токсични отпадъци

Акумулаторът на автомобила се нуждае от вода, за да остане в добро състояние. Ако нивото на електролита е прекалено ниско, това може да се дължи на повреда в зарядната система на автомобила. В такъв случай акумулаторът е презареден. Ако кутията на акумулатора е повредена, това също може да засегне нивото на електролита. Ако акумулаторът започне да показва признаци на изтощаване, първо проверете на колко години е. Възрастта на акумулатора може да е отбелязана върху отрицателната клема във вид на трицифрено число или върху етикет, прикачен към акумулатора. Старият акумулатор, който не се зарежда достатъчно и е изгубил повечето от капацитета си, трябва да се смени. Когато изхвърляте стария акумулатор, не забравяйте, че той е токсичен отпадък, който съдържа сярна киселина и трябва да се изхвърли по съответния начин. Ако позволите на Vianor да се погрижи за вашите проблеми с акумулатора, ние ще се погрижим и за правилното изхвърляне на стария акумулатор.