Ауспуси

Професионална поддръжка на ауспуси

Когато ви трябва нов ауспух, обикновено ви трябва веднага. Нашите търговци ще ви помогнат да изберете правилния продукт, а нашите механици ще го монтират в колата ви за нула време. Качеството на нашите ауспуси е гарантирано от най-добрите производители на ауспуси в света. Освен другите вредни вещества, изгорелите газове съдържат и въглероден оксид – газ, който няма мирис, но е токсичен. Освен това изгорелите газове са изключително горещи, когато излизат от цилиндрите, затова е изключително важно да имате здрав и отлично уплътнен ауспух.

Изпускателна система

Изпускателната система на автомобила изпълнява две важни функции: тя трябва да отвежда горещите изгорели газове от двигателя, без да излага на опасност хората в автомобила, и да намалява шума, който създават газовете под високо налягане при излизането си от цилиндъра. Изгорелите газове трябва да излизат от цилиндъра на автомобила колкото се може по-ефективно, така че в цилиндъра да може да се подава колкото се може повече ново гориво. Ако изгорелите газове не излизат както трябва от системата и остават в цилиндъра, мощността на двигателя ще намалее.
Ауспухът като шумозаглушител

При изгарянето си газовете силно се разширяват и когато изпускателният клапан се отвори, изгорелите газове навлизат в изпускателния порт под високо налягане. Звуковата вълна в порта създава силен шум. Звуковите вълни навлизат от двигателя в порта по хиляди пъти в минута, при което силата на шума може да е вредна както за пътниците, така и за околната среда. Първоначално звуковата вълна навлиза в изпускателния порт по-бързо от скоростта на звука, но скоростта ѝ намалява в изпускателната система и шумът отслабва.

Предназначението на шумозаглушителя в изпускателната система е да заглушава звуковите вълни, създадени от изгорелите газове, и по този начин да намалява шума от автомобила. В правилника и закона за превозните средства са посочени максималните нива на шума за автомобилите и мотоциклетите. Скоростта на потока газове може да се намали в шумозаглушителя чрез използването на по-голямо пространство, а също и на преградни стени. Поради по-голямото пространство съпротивлението, което създават преградните стени, не е толкова голямо.