Диагностика на автомобила

В съвременните леки автомобили има редица различни системи с електронно управление и техни подсистеми, като ABS, мониторинг на налягането в гумите, системи за безопасност, отоплителни и климатични системи или електроника на каросерията. Възможно е в автомобила да има десетки различни управляващи устройства. Тестът за диагностика на автомобила открива кодове за грешки във всяко управляващо устройство, използвайки специфична за системата програма, която ни помага да откриваме и нестандартни кодове за грешки.