Геометрия

Изискванията за качество на кормилната система могат да бъдат спазени чрез регулиране на монтажните ъгли на колелата

Има някои общи изисквания към кормилната система на автомобила. Завиването трябва да е управляемо, а стабилността в завоите и усещането за управляемост трябва да са добри. Също така кормилната система трябва да се самоцентрира при всички скорости. Друго изискване за качество е износването на гумите да е колкото се може по-малко. Тези неща могат да се контролират изцяло чрез регулиране на монтажните ъгли на колелата на автомобила.

Регулирането на монтажните ъгли е една от най-важните процедури от поддръжката

Регулирането на монтажните ъгли на колелата гарантира, че всички гуми са успоредни на посоката на движение. С други думи, ъгълът на отклонение на колелата е нула. При автомобилите с предно предаване отклонението създава тенденция за сходимост на колелата навътре. Това се компенсира чрез леко увеличаване на ъгъла на сходимост навън. При автомобилите със задно предаване съпротивлението при търкаляне създава тенденция за сходимост на колелата навън, която се компенсира чрез сходимостта навътре. Промяната на положението на предните колела регулира посоката на движение, така че да е успоредна на пътя и автомобилът да не „дърпа на една страна”. Повечето магазини на Vianor имат модерно оборудване за реглаж, с което могат да установят и отстранят всеки дефект в геометрията на кормилната система.

Регулирането на монтажните ъгли на колелата е една от най-важните процедури по поддръжката на автомобила, тъй като намалява неравномерното износване на гумите и подобрява управляемостта на автомобила. Ако не е извършено необходимото регулиране, гумите могат да станат неизползваеми за нула време. Колелата могат да се разцентроват при минаване през бордюри или дупки с висока скорост. Промяната в геометрията на колелата обикновено засяга първо износването на гумите и може да не се прояви веднага в управляемостта. Центроването на колелата трябва да се провери веднага, за да се избегне по-сериозна повреда. Също така, ако са сменени части на шасито на автомобила, монтажните ъгли на колелата трябва да се регулират отново.

Как се регулират монтажните ъгли на колелата

За да се постигне най-доброто възможно регулиране на монтажните ъгли на колелата, автомобилът трябва да е върху хоризонтална повърхност както в надлъжна, така и в напречна посока. Налягането на гумите трябва да е правилно и да няма никакви хлабини в кормилната кутия, връзките на кормилната уредба и лагерите на колелата. Ако има хлабини, измерването на ъглите няма смисъл. Джантите също трябва да са в права линия.

Регулирането на монтажните ъгли на колелата започва със закарване на автомобила върху стенда за реглаж и с оглед на състоянието на шарнирите на кормилната уредба и на лагерите на колелата. Налягането на гумите се регулира в съответствие със спецификациите на производителя, ако е необходимо, и в автомобила се поставя баласт с посоченото от производителя тегло. Измерването започва със закрепване на скобите със сензори към колелата и проверка дали има разлика между скобите и джантите. Измерването се извършва в съответствие с програмата на стенда за реглаж. Регулирането обикновено започва от задния мост, а сходимостта се проверява накрая, понеже регулирането на останалите ъгли оказва влияние върху нея. Процедурата се извършва в същата последователност и за предния мост.