Смяна на маслото

Правилният избор на масло е от ключово значение за правилната и дълговременна функционалност на двигателя. Когато е избрано в съответствие с препоръките на производителя на автомобила, маслото предпазва двигателя от износване и го смазва при всякакви метеорологични условия и всякакви температури. Характеристиките на маслото се променят по време на употреба и поради това трябва да се сменя редовно, за да се поддържат ефективността на двигателя.

Описание на услугата

  • Смяната на маслото е една от най-честите дейности по поддръжка. За днешните двигатели качественото масло е от голямо значение. Вискозитетът сам по себе си не гарантира правилния избор. Например маслата, предназначени за традиционните дизелови двигатели, не са подходящи за двигатели, оборудвани с филтър за твърди частици (DPF), тъй като техните добавки за намаляване на износването съдържат големи количества SAPS (сулфатирана пепел, фосфор и сяра). Съществуват и различни изисквания за стойностите на HTHS (вискозитет при висока температура) в зависимост от типа на двигателя и честотата на смяна на маслото.
  • При всяка смяна на маслото, освен напълване на правилното, висококачествено ново масло, трябва да се сменя и масленият филтър.