Сервиз за автомобили

Нашите професионалисти ще извършат цялостна поддръжка на автомобила. Редовното обслужване ще предотврати дефекти на превозното средство и ще осигури неговата максимална производителност.

Описание на услугата

  • Превозното средство се нуждае от редовна поддръжка като всяко друго техническо устройство, тъй като компонентите му постепенно се износват или престават да функционират. При сезонна смяна на гумите превозното средство се нуждае от извършване на поддръжка за следващия сезон, а изминатите километри показани на километража също ще ви предупредят за редовната поддръжка на превозното средство.
  • Производителите определят необходимостта от поддръжка на превозното средство според изминатите километри и периода от време и много превозни средства имат за тази цел специален индикатор за поддръжка. При други превозни средства обаче поддръжката на автомобила е оставена на отговорността на водача.
  • Целта на редовната поддръжка е да се гарантира, че превозното средство работи безопасно и безпроблемно до следващия период на поддръжка. Ето защо редовната поддръжка на автомобила е толкова важна. Дори ако превозното средство не измине километрите, посочени в сервизния интервал, редовно обслужване и проверка на състоянието на превозното средство са необходими поне веднъж годишно, за да се предотвратят дефекти и да се осигури правилното функциониране на превозното средство.