Поддръжка на климатик

За да може климатикът да работи надеждно и ефективно, той се нуждае от редовна поддръжка. За поддръжката на климатика се изисква специално разрешително, поради което тя трябва да се извършва от обучен специалист.

Описание на услугата

    • Климатикът повишава комфорта и едновременно с това безопасността на автомобила. Комфортът при шофиране, температурата и влажността влияят пряко върху поведението на водача и условията, в които шофира. Ежедневното използване на климатика е лесно, но за да работи климатикът надеждно и ефективно, той се нуждае от редовна поддръжка.
    • Задачата на климатика е да намалява или елиминира въздействието на влагата и топлината и в същото време да почиства въздуха вътре в автомобила. Това е затворена система, в която хладилен агент (охладител) циркулира през компресор, както в хладилник.
    • Всяка година от тази система изтича 10 до 15% хладилен агент. За да се поддържа правилната функционалност на климатичната система, производителите на автомобили обикновено препоръчват нейната поддръжка да се извършва на всеки две години. В момента, в който количеството хладилен агент във веригата намалее, компресорът е по-натоварен, което увеличава разхода на гориво. Неизправната система създава по-високо натоварване на мотора.