Проверка на състоянието на автомобила

Техническото състояние на автомобила оказва пряко влияние върху безопасността и околната среда. Проверката ще покаже състоянието на вашия автомобил и ние можем бързо или незабавно да отстраним евентуални проблеми. Можете също така да поискате предварителна оценка за цената на ремонта на откритите дефекти.

Описание на услугата

  • Благодарение на щателна проверка, вие ще получите надеждна цялостна картина на състоянието на вашето превозно средство и преглед на всички необходими дейности по поддръжка или ремонт.
  • Ще получите окончателния доклад за проверка на превозното средство. Въз основа на този доклад ще предложим дейности по поддръжка или ремонт. Никакви действия няма да бъдат предприети без вашето съгласие.
  • Ако редовно проверявате автомобила си, малките дефекти никога няма да се превърнат в скъпоструващи проблеми.