TPMS

Тестване, подмяна и калибриране на TPMS датчици. Моля, свържете се с нас за повече информация.